• Σκοπός Τμήματος

  Σκοπός

  Η προαγωγή της κλινικής εφαρμογής, αναγνώρισης, έρευνας και εκπαίδευσης της Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης στην Ελλάδα.

  Περίγραμμα

  Το Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 βασικές κατευθύνσεις: I. Καρδιοαγγειακή II. Αναπνευστική και III. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Δημιουργία ιστού επικοινωνίας και συνεργασίας φυσικοθεραπευτών, επιστημονικών συλλόγων και φορέων υγείας με ειδικό ενδιαφέρον στην καρδιοαγγειακή και αναπνευστική φυσικοθεραπεία με τους παρακάτω σκοπούς:

  • Κλινική Εφαρμογή

  Προαγωγή και εφαρμογήτης Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης σύμφωνα με υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες Καταγραφή και εδραίωση αντίστοιχων Τμημάτων στα Νοσοκομεία Ενημέρωση του κοινού για τις αρμοδιότητες και τον ρόλο των Φυσικοθεραπευτών.

  • Αναγνώριση

  Ενημέρωση των αρχών Υγείας για τα επιστημονικά δεδομένα και την σημασία της Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης ως μέσο πρόληψης και θεραπείας των καρδιοαγγειακών-αναπνευστικών νοσημάτων και τροποποίηση εγκεκριμένης κοστολόγησης-αναγνώρισης της ως φυσικοθεραπευτική πράξη, από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων του φυσικοθεραπευτή που ασκεί την καρδιοαγγειακή και αναπνευστική φυσικοθεραπεία σύμφωνα με τις προκαθορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες.

  • Έρευνα

  Υποστήριξη και προαγωγήτης ερευνητικής δραστηριότητας. Διαμόρφωση εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών για την πρόληψη και αποκατάσταση των καρδιοαγγειακών-αναπνευστικών νοσημάτων

  • Εκπαίδευση

  Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συγκεκριμένα οργάνωση συνεδρίων σεμιναρίων ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση με δυνατότητα πιστοποίησης στο αντικείμενο της Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης.

 • ⇣ Πρόσφατα
  18-01-2024
  sdfdsfa