28ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο 2019
Ημ/νία δημοσ. : Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019
Bookmark and Share
  • Συμμετοχή του ΕΤΚΦΑ στο 28ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο
  • Συμμετοχή του ΕΤΚΦΑ στο 28ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο
  • Συμμετοχή του ΕΤΚΦΑ στο 28ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο
  • Συμμετοχή του ΕΤΚΦΑ στο 28ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο
  • Συμμετοχή του ΕΤΚΦΑ στο 28ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο
  • Συμμετοχή του ΕΤΚΦΑ στο 28ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο
  • Συμμετοχή του ΕΤΚΦΑ στο 28ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο